Smart Metering – reálne slovenské ciele a možnosti

Termín prednášky bol 22.11.2012 od 11:00 - 11:25
V rámci podujatia 2. ročník konferencie Smart metering/smart grid - čas na zmeny

Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala vykonať v sektore energetiky opatrenia v prospech stability, rozvoja národného hospodárstva, ako aj v prospech spotrebiteľa a jeho ochrany. „Podporujeme takú tvorbu energetickej architektúry, ktorá vytvorí podmienky pre energetickú sebestačnosť, proexportnú schopnosť vo výrobe elektriny, transparentnosť, optimálny a vyvážený energetický mix, s dôrazom na nízkouhlíkové technológie a zvýšenie energetickej efektívnosti.“

Prezentácia sa zaoberá potrebou, plánmi  a možnosťami realizácie zavádzania systémov inteligentného merania na napäťovej úrovni nn a nameranými dátami ako zdrojom informácií pre spotrebiteľa, ostatných účastníkov energetického trhu a budúce siete smart grid. Dotýka sa potrebných vlastností systému, ako aj návrhu nových legislatívnych opatrení s cieľom maximálneho zefektívnenia energetických procesov s ohľadom na bezpečnosť, stabilitu, ochranu životného prostredia, minimalizáciu nákladov a  kvalitu poskytovaných služieb.

Smart Metering – reálne slovenské ciele a možnosti

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri Corinex Communications

Hlavní partneri konferencie IBM Slovensko

Partneri Hewlett-Packard SlovakiaMicrostep_HDOSEPS

Mediálni partneri Education.skenergia.sk

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA