Industrial Data Analytics Framework (TELCO)

Nasadenie analýzy dát a informácií a z toho vyplývajúce prínosy sú po mnohých stránkach špecifické pre každé odvetvie. Telekomunikácie predstavujú sektor bohatý na dáta. Dáta a ich spracovanie v reálnom čase hrajú kľúčovú rolu v rozhodovaní o podnikovo-obchodných a prevádzkových otázkach. Vidíme dve hlavné oblasti priorít tak v telekomunikáciách, ako aj v iných sektoroch. Prvá, zážitok a skúsenosť klienta s otázkou „ako je možné využiť analýzu dát na zvýšenie lojality, zvýšenie kvality zákazníckeho zážitku a vytvorenie nových zdrojov príjmu pre podnik?“ Druhá, kvalita prevádzky s otázkou „ako možno využiť analýzu dát na optimalizáciu všetkých aspektov prevádzky siete, dostupnosti a rozvoja siete?“ Vzájomné závislosti medzi týmito dvoma oblasťami sa stávajú zdrojom informácií, na základe ktorých možno konať a dosahovať výsledky. „Industry data analysis framework“ nám umožňuje budovať riešenie na získavanie takých informácií

Industrial Data Analytics Framework (TELCO)

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri IBM Slovensko

Hlavní partneri konferencie Atos IT Solutions and ServicesRescoideata

Partneri Fakulta manazmentu UK

Mediálni partneri education.sk

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA