Machine learning – ako predikovať a lepšie segmentovať zákazníkov

Aktuálne dostupné informačné technológie umožňujú realizovať aktivity, ktoré neboli pred pár rokmi ešte mysliteľné. Aj bežná firma môže využívať machine learning, využívať dáta zo zariadení či integrovať všetky dostupné dáta o zákazníkoch. Na niekoľkých praktických príkladoch budeme ilustrovať ako je machine learning pre predikcie a lepšiu segmentáciu či využitie nástrojov pre big data bežným používateľom. Cieľom prednášky je dokázať, že aj najnovšie technológie a sofistikované prístupy k riešeniam problémov je možné mať už dnes, jednoducho a mnohokrát takmer zdarma.

Machine learning – ako predikovať a lepšie segmentovať zákazníkov

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri IBM Slovensko

Hlavní partneri konferencie Atos IT Solutions and ServicesRescoideata

Partneri Fakulta manazmentu UK

Mediálni partneri education.sk

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA