Stratégia a negociácia IT zmlúv. Čo je dôležité?

Termín prednášky bol 02.06.2022 od 09:55 - 10:25
V rámci podujatia IT právo 2022: Zmluvy a ich negociácia, autorské právo, trhy s kryptoaktivitami

IT zmluvy predstavujú komplexné, komplikované a citlivé právne vzťahy spočívajúce často krát v rozdielnosti subjektov, ich vnímania predmetu zmluvy a sily ich pozície. Tieto zmluvy sú prevažne uzatvárané na dlhšie časové obdobia a zmluvné strany v súvislosti s nimi vynakladajú nemalú investíciu, či už vo forme peňazí alebo času, pričom predmety týchto zmlúv môžu byť pre zmluvné strany existenciálne dôležité, keďže často pokrývajú kritické procesy fungovania subjektu. V dôsledku toho je potrebné ihneď v úvode nastaviť zrelý vzťah medzi zmluvnými stranami založený na adekvátnom systéme bŕzd a protiváh tak, aby sa žiadna zmluvná strana, bez ohľadu na silu jej pozície, nestala rukojemníkom v zmluvnom vzťahu. Táto prezentácia sa venuje špecifickým aspektom a stratégiám vyjednávania IT zmlúv s cieľom bližšie priblížiť aplikáciu štandardných negociačných modelov pri negociácií IT zmlúv za účelom dosiahnutia vyrovnanej a férovej zmluvy.

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Partneri Bird & BirdDagital LegalHavel & PartnersMenke

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA