Desať základných pravidiel pre zmluvy v cloude

Termín prednášky bol 11.06.2014 od 11.20 - 12.10
V rámci podujatia IT právo 2014: zmluvy a zmluvné vzťahy v IT

Cloud computing je súčasťou každodenného života užívateľov internetu, ktorými sú bežní spotrebiteľa alebo aj veľké nadnárodné obchodné spoločnosti. Cloud nepredstavuje iba uľahčenie tohto každodenného života, ale prináša mnoho potenciálnych bezpečnostných rizík. V rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov by mali zainteresované strany myslieť nie len na technickú bezpečnosť, ale aj na zodpovednostnú zložku prameniacu z civilného a verejného práva. Predmetom tohto príspevku bude opísanie desiatich základných premís, ktoré by prevádzkovatelia a sprostredkovatelia ako účastníci cloudovej infraštruktúry, mali brať do úvahy pri koncipovaní zmluvných ustanovení. Kvalitne a zodpovedne pripravená zmluva je predpokladom hladkej spolupráce a prevenciou pred potenciálnymi rizikami do budúcnosti.

outsourcing

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Mediálni partneri education.sk

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA