Využitie informačných systémov na podporu riadenia projektov

Termín prednášky bol 22.10.2013 od 13.40 – 14.00
V rámci podujatia 7. ročník výročnej konferencie eFocus Projektový manažment: „To najlepšie z projektového riadenia“

Prezentacia sa zameria na tri aspekty projektového riadenia v praxi:

• Projektové riadenie z pohľadu Metodiky vs . Nástroje,
• Projektový management nie úplne štandardne  z pohľadu klasického projektového riadenia projektu (napr. interakcia projektový manažér <--> projekt), ale z pohľadu multiprojektoveho riadenia (napr. interakcia iné oddelenia firmy <--> projektové oddelenie)  t.j. líniové riadenie projektového oddelenia vo firme a ako na to (metodicko/technicky), aby boli všetky strany spokojne.
• Čo je to informačný systém pre podporu projektového riadenia, kedy a prečo ho zavádzať, ako na to a benefity, ktoré to prináša.

Vzhľadom na to, že metodiky,  skolenia a certifikácie v oblasti projektového manažmentu sú primárne metodicky zamerane na samotný projektový management a takmer každé firemne projektové prostredie je iné, nedá sa hovoriť o konkrétnom technickom riešení vhodnom pre každú spoločnosť. Účelom prezentácie je preto hlavne zdôrazniť, že téma projektový manažment sa netyká len projektového manažéra a projektu, ale že ju treba vo firemnom ponímaní chápať v oveľa širšom kontexte a keďže dnes už každá spoločnosť má nejakú technickú infraštruktúru (informačné systémy) nedá sa v súčasnosti o projektovom manažmente vo firme uvažovať len metodicky, ale musíme brat do úvahy aj technologické podmienky a predpoklady, ak chceme hovoriť o úspešnom, efektívnom a transparentnom projektovom manažmente.


Využitie informačných systémov na podporu riadenia projektov

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie Unicorn

Partneri 2BCognitusNextlevelconsultingQBSW

Mediálni partneri education.skrobime.it

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA