Charta projektu – nástroj eliminácie niektorých rizík riadenia projektu

Termín prednášky bol 22.10.2013 od 10.10 – 10.30
V rámci podujatia 7. ročník výročnej konferencie eFocus Projektový manažment: „To najlepšie z projektového riadenia“

V príspevku by som sa chcel s účastníkmi konferencie podeliť o skúsenosti našej spoločnosti s dokumentom „Charta projektu“, ktorý štandardne používame v súlade s našou firemnou metodikou projektového riadenia. Charta projektu ako jeden z výstupov iniciačnej fázy projektu stanovuje 1. rozsah projektu, 2. jeho časové trvanie, 3. organizáciu projektu, 4. určuje pravidlá komunikácie, 5. reportovanie stavu (postupu) prác, 6. spôsob riadenia zmien, 7. postup riešenia problémov, 8. pravidlá odovzdávania/preberania čiastkových dodávok, ako aj 9. konečného odovzdania/prebratia diela. Je to dokument, ktorý formálne autorizuje systém riadenia projektu a určuje zásady komunikácie v rámci (riadenia) projektu. Schvaľuje ju riadiaci výbor projektu.

V príspevku rozoberiem otázku, čo má byť skôr – charta, či zmluva, ako aj viaceré aspekty toho, ako charta projektu môže eliminovať potenciálne – najmä inštitucionálne – riziká projektu.


Charta projektu – nástroj eliminácie niektorých rizík riadenia projektu

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie Unicorn

Partneri 2BCognitusNextlevelconsultingQBSW

Mediálni partneri education.skrobime.it

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA