Skúsenosti prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy

Termín prednášky bol 19.11.2015 od 12:30 - 12:45
V rámci podujatia 5. ročník odbornej konferencie Smart metering/smart grid

Akciová spoločnosť Geon, ako prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy, poskytuje svoje služby odberateľom prevažne v domácnosti a v obchodnom alebo v administratívnom centre. Naša spoločnosť už teraz prevádzkuje diaľkovú komunikáciu s elektromermi odberateľov a tak zabezpečuje skutočné údaje o spotrebe odberateľov pre potreby fakturácie našich služieb odberateľom a pre potreby nahlasovania údajov pre OKTE. Táto komunikácia nespĺňa požiadavky na priebehové meranie, pretože funkcionalita vtedy zakúpených a inštalovaných elektromerov nedisponuje registrami pre ukladanie spotreby v požadovaných intervaloch. Pre zavedenie IMS sa preto ani Geon nevyhne nákupu nových elektromerov a hľadaniu optimálneho riešenia prenosu dát a obojstrannej komunikácie.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri Atois It Solutions and ServicesIPESOFT

Hlavní partneri konferencie Microstep-HDOSEPSOKTE

Mediálni partneri ATP Journal

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA