5. ročník odbornej konferencie Smart metering/smart grid

19.11.2015 Uzavreté podujatie

19.11.2015, hotel Holiday Inn, Bratislava

Organizátor:

Cieľom 5. ročníka konferencie je prezentovať aktuálny vývoj v  EÚ,  praktické skúsenosti z iných členských štátoch a prvé výstupy z pilotných projektov nasadzovania inteligentných meračov a načrtnutie stratégie ďalšie postupu.

Konferencia je určená pre široký okruh odborníkov z oblasti utilít, vedúcich riadiacich pracovníkov elektroenergetiky, plynárenstva a vodárenstva, technologických špecialistov z oblasti utilít, IT profesionálov pre utility, manažérov pre projekty meteringu, manažérov pre vzťah so zákazníkmi, vedúcich pracovníkov pre predaj a distribúciu elektriny, plynu a vody, zástupcov regulačných orgánov, dodávateľov infraštruktúry pre smart metering a grid ako aj konzultantov.

Záštita:

 

Program podujatia

Otvorenie

Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk,
Detail prednášky

I. Stratégie & trendy

Aktuálny európsky pohľad na smart metering/smart grid. Rola spotrebiteľa, ako ju iniciovať
Jan Panek, Head of Unit dealing with retail energy markets, coal and oil in the Directorate-General for Energy of the European Commission in Brussels
Video Detail prednášky
Inteligentné meracie systémy v SR – aktuálny stav a výzvy v kontexte politík EU
Marián Nicz, hlavný štátny radca, odbor palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR
Video Detail prednášky
Ak má zmysel ísť ďalej, tak potom smer GRID
Igor Chrapčiak, Schrack Technik,
Video Detail prednášky
Prestávka na kávu
Detail prednášky
Iniciatívy spoza hraníc: Akčný plán pre inteligentné siete v Českej republike
Martin Michek, nezávislý konzultant, Project Management and Consulting, ČR/
Video Detail prednášky
Pohľad za blízky horizont: smart home
Martin Budaj, Domotron
Video Detail prednášky

II. Realita v praxi - doterajšie skúsenosti z nasadzovania inteligentných meracích zariadení

Skúsenosti zo zavádzania inteligentných meracích zariadení vo Východoslovenskej distribučnej
Štefan Džačko, vedúci odboru Servis merania, Východoslovenská distribučná
Video Detail prednášky
Skúsenosti zo zavádzania inteligentných meracích zariadení v Západoslovenskej distribučnej
Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Video Detail prednášky
Skúsenosti prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy
Roman Jurika, GEON
Video Detail prednášky
Obed/Networking
Detail prednášky

III. Máme dáta a čo s nimi...

Analýza energetických dát z IMS
Peter Chochol, manažér pre energetiku, SFÉRA
Video Detail prednášky
Nasadzovanie smart meteringu v priemyselnom prostredí
Tomáš Rajčan, riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT
Video Detail prednášky
Viac dát - viac starostí - viac príležitostí
Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep - HDO /
Video Detail prednášky
Sprístupňovanie dát z inteligentných meracích systémov
Alexander Lojt, vedúci odboru pre bilancovanie a správu dát, OKTE, a.s.
Video Detail prednášky
Prestávka
Detail prednášky

IV. Panel

Veľká panelová diskusia: Skúsenosti z implementácie smart metrov. Potrebujeme korekcie? Ako ďalej v stratégii. Pohľad za horizont.
Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Štefan Džačko, vedúci odboru Servis merania, Východoslovenská distribučná Milan Valjašek, vedúci odboru Rozvoj ICT - špecialista, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s./ Sylvia Beňová, vedúcou útvaru riadenie vonkajších obchodných vzťahov v spoločnosti SLOVNAFT Miroslav Kunsch, Chairman, IPESOFT / Peter Chochol, manažér pre energetiku, SFÉRA František Pecho, moderátor, SEPS
Video Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Zborník podujatia

Galéria

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri Atois It Solutions and ServicesIPESOFT

Hlavní partneri konferencie Microstep-HDOSEPSOKTE

Mediálni partneri ATP Journal

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA