5. ročník odbornej konferencie Smart metering/smart grid

19.11.2015 Uzavreté podujatie

19.11.2015, hotel Holiday Inn, Bratislava

Organizátor:

Cieľom 5. ročníka konferencie je prezentovať aktuálny vývoj v  EÚ,  praktické skúsenosti z iných členských štátoch a prvé výstupy z pilotných projektov nasadzovania inteligentných meračov a načrtnutie stratégie ďalšie postupu.

Konferencia je určená pre široký okruh odborníkov z oblasti utilít, vedúcich riadiacich pracovníkov elektroenergetiky, plynárenstva a vodárenstva, technologických špecialistov z oblasti utilít, IT profesionálov pre utility, manažérov pre projekty meteringu, manažérov pre vzťah so zákazníkmi, vedúcich pracovníkov pre predaj a distribúciu elektriny, plynu a vody, zástupcov regulačných orgánov, dodávateľov infraštruktúry pre smart metering a grid ako aj konzultantov.

Záštita:

 

Program podujatia

Otvorenie

Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk,
Detail prednášky

I. Stratégie & trendy

Aktuálny európsky pohľad na smart metering/smart grid. Rola spotrebiteľa, ako ju iniciovať
Jan Panek, Head of Unit dealing with retail energy markets, coal and oil in the Directorate-General for Energy of the European Commission in Brussels
Video Príloha Detail prednášky
Inteligentné meracie systémy v SR – aktuálny stav a výzvy v kontexte politík EU
Marián Nicz, hlavný štátny radca, odbor palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR
Video Príloha Detail prednášky
Ak má zmysel ísť ďalej, tak potom smer GRID
Igor Chrapčiak, Schrack Technik,
Video Príloha Detail prednášky
Prestávka na kávu
Detail prednášky
Iniciatívy spoza hraníc: Akčný plán pre inteligentné siete v Českej republike
Martin Michek, nezávislý konzultant, Project Management and Consulting, ČR/
Video Príloha Detail prednášky
Pohľad za blízky horizont: smart home
Martin Budaj, Domotron
Video Príloha Detail prednášky

II. Realita v praxi - doterajšie skúsenosti z nasadzovania inteligentných meracích zariadení

Skúsenosti zo zavádzania inteligentných meracích zariadení vo Východoslovenskej distribučnej
Štefan Džačko, vedúci odboru Servis merania, Východoslovenská distribučná
Video Príloha Detail prednášky
Skúsenosti zo zavádzania inteligentných meracích zariadení v Západoslovenskej distribučnej
Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Video Príloha Detail prednášky
Skúsenosti prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy
Roman Jurika, GEON
Video Príloha Detail prednášky
Obed/Networking
Detail prednášky

III. Máme dáta a čo s nimi...

Analýza energetických dát z IMS
Peter Chochol, riaditeľ úseku obchodu, SFÉRA
Video Príloha Detail prednášky
Nasadzovanie smart meteringu v priemyselnom prostredí
Tomáš Rajčan, riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT
Video Príloha Detail prednášky
Viac dát - viac starostí - viac príležitostí
Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest
Video Príloha Detail prednášky
Sprístupňovanie dát z inteligentných meracích systémov
Alexander Lojt, vedúci odboru pre bilancovanie a správu dát, OKTE, a.s.
Video Príloha Detail prednášky
Prestávka
Detail prednášky

IV. Panel

Veľká panelová diskusia: Skúsenosti z implementácie smart metrov. Potrebujeme korekcie? Ako ďalej v stratégii. Pohľad za horizont.
Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Štefan Džačko, vedúci odboru Servis merania, Východoslovenská distribučná Milan Valjašek, vedúci odboru Rozvoj ICT - špecialista, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s./ Miroslav Kunsch, Chairman, IPESOFT / Peter Chochol, riaditeľ úseku obchodu, SFÉRA František Pecho, moderátor, SEPS
Video Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Zborník podujatia

Galéria

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri Atois It Solutions and ServicesIPESOFT

Hlavní partneri konferencie Microstep-HDOSEPSOKTE

Mediálni partneri ATP Journal

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA