Online registrácia:
Riadenie rizík v informatickom a kybernetickom prostredí

Early bird registrácia do 17.08.2021:

virtuálne 125 EUR + DPH
prezenčne (v hoteli) 145 EUR + DPH

Registrácia po 17.08.2021:

virtuálne 140 EUR + DPH
prezenčne (v hoteli) 150 EUR + DPH

Účastnícky poplatok zahŕňa elektronickú dokumentáciu z podujatia. Je splatný pred dátumom konania podujatia na základe fakturačných údajov, ktoré po vyplnení záväznej prihlášky zašle organizátor. V prípade platby prevodom na účet ako VS uvádzajte IČO organizácie.

Fakturačné údaje organizátora: DIGIT s.r.o., Bratislavská 18, 900 12 Svätý Jur, IČO: 35765682, IČ DPH: SK 2020204274.
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, 01 7164 8557 / 0900, IBAN: SK50 0900 0000 0001 7164 8557; SWIFT: GIBASKBX

Registračný formulár - záväzná prihláška

Každú prijatú a akceptovanú prihlášku potvrdzujeme osobitným mailom. Ak sa tak nestane, v prípade akýchkoľvek problémov s registráciou kontaktujte organizátora na efocus@efocus.sk

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Chcem sa prihlásiť na podujatie

Vyplnením registračného formulára nižšie sa prihlásite na dané podujatie.

Kontaktné údaje
Spoločnosť

** Ak organizácia nie je platca DPH, uveďte 0000.

Objednávka

Musíte súhlasiť s podmienkami.

* povinný údaj

Storno podmienky v prípade platenej účasti: záväznú prihlášku možno s 50 perc. storno poplatkom písomne alebo mailom zrušiť najneskôr 4 dní pred konaním podujatia, alebo na akciu vyslať náhradníka. V opačnom prípade považujeme každú prihlášku ako záväznú objednávku, na ktorú vystavujeme faktúru.

Storno podmienky v prípade bezplatnej účasti: ak pre niektorú skupinu účastníkov je podujatie bezplatné, v takomto prípade každú prihlášku považujeme za záväznú s osobnou účasťou prihláseného na podujatí. Ak sa prihlásený účastník na podujatie nedostaví a ani svoju účasť včas preukázateľné nezruší (mailom, minimálne 24 hodín pred podujatím), organizátor si bude nárokovať od takéhoto účastníka uhradiť penále vo výške 84 Eur.

Vaše údaje spracovávame v súlade s GDPR. Zadaním údajov dávate súhlas na správu, spracovanie a uchovávanie uvedených osobných údajov pre Digit, s.r.o. (organizátora konferencie efocus.sk) pre účely registrácie na uvedené podujatie a na informovanie o pripravovaných odborných konferenciách, seminároch a eventoch.

Ochrana osobných údajov »

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA