Praktické skúsenosti s implementáciou GDPR

22.03.2018 Uzavreté podujatie

22. 3. 2018, Holiday Inn, Bratislava

S blížiacou sa účinnosťou Nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR)sa zvyšuje nervozita manažmentu organizácií v súvislosti s typickou základnou otázkou: „ako uchopiť požiadavky GDPR, aby sme sa vyhli pokutám...?“Táto otázka je veľmi na mieste. Jednak preto, že Nariadenie je platformovo nezávislá právna norma ktorá neprináša merateľné technické požiadavky, ale tiež aj preto, že výklady a odporúčania sa rôznia. Mnohí sa dnes vydávajú za odborníkov v ochrane údajov len na základe vlastného presvedčenia, že k získaniu kvalifikácie postačí prečítať si text Nariadenia  a niektoré jeho výklady a odporúčania. Hroziace pokuty môžu byť doslova likvidačné, právomoci Úrad sa zvyšujú, pravdepodobne nie je plánovaný sadzobník pokút a ku slovenskej transpozícii GDPR zatiaľ nejestvujú žiadne vykonávacie predpisy.

Konferencia si dáva za cieľ naznačiť rôzne prístupy ku implementácii požiadaviek Nariadenia o ochrane údajov v rôznych typoch organizácií, najmä s ohľadom na rôzne právne základy spracúvania. Po hlavnej časti konferencie sa uskutoční (aj na základe vašich návrhov dlhšia než zvyčajná) panelová diskusia, v ktorej vystúpia uznávaní slovenskí profesionáli pre oblasť ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti.

Program podujatia

I. Praktické skúsenosti s implementáciou GDPR

Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk,
Detail prednášky
Ako rozoznať kvalitu od nekvality, alebo - roztrhlo sa vrece s „odborníkmi“...
Ivan Makatura, moderátor, generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti /
Webcast Príloha Detail prednášky
Možnosti identifikácie spracovateľských operácií a ich riziková analýza
Marek Zeman, vedúci oddelenia bezpečnosti a nových technológií, Tatra banka /
Webcast Príloha Detail prednášky
Špecifiká implementácie Nariadenia vo veľkých organizáciách štátnej správy
Michal Danilák, Founder & CEO, Lewik /
Webcast Príloha Detail prednášky
Prestávka na kávu
Detail prednášky
Praktické skúsenosti z implementácie GDPR v stredne veľkých organizáciách - utility
Robert Maier, analytik, Sféra
Webcast Príloha Detail prednášky
Praktické skúsenosti z implementácie GDPR v malých a stredných podnikoch so zameraním na webové stránky, e-shopy a on-line marketing
Miroslav Ilavský, i-Secure
Webcast Príloha Detail prednášky
Kedy, ako a aké informácie poskytnúť dotknutej osobe? Čo si od dotknutej osoby vyžiadať? Právne skúsenosti s implementáciou GDPR najmä v oblasti ľudských zdrojov a marketingu
Štefan Pilar, senior právnik, advokátska kancelária Bukovinsky & Chlipala
Webcast Príloha Detail prednášky
OBED/Networking
Detail prednášky

II. Veľká panelová diskusia

Veľká panelová diskusia: Možné prístupy k riešeniu výziev v súvislosti s GDPR a novým Zákonom o ochrane osobných údajov
Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov SR / Tatiana Valentová, data protection expert, ALGGER/ Miroslav Chlipala, BCH Advokáti Chlipala / Michal Danilák, Founder & CEO, Lewik / Diana Legdanová, Security manažér, Východoslovenská Distribučná a.s./ Ivan Makatura, moderátor, generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti / Jaroslav Oster, moderátor, Info consult
Video Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA