Užitočné IMS riešenia VSD - Predplatená elektrina

Termín prednášky bol 28.11.2019 od 15:25 – 15:35
V rámci podujatia Zimný energetický balíček – ako ďalej…/ Smart metering/Smart grid

„Predplatená elektrina“ je produkt VSD, ktorý využíva nové technológie v oblasti merania. Riešenie je určené pre vlastníka nájomného bytového domu (samosprávu, obec, mesto) v rizikových lokalitách a vlastníkovi ako aj samotným obyvateľom prináša množstvo výhod a to sú hlavne  bezpečné siete, zníženie trestnej činnosti súvisiacej s krádežami elektriny a odstránenie úžery, kde komoditou je elektrina. Je vhodným  nástrojom na výchovu nájomníkov, učí ich platobnej disciplíne a zodpovednosti. Toto riešenie zaručuje udržateľnosť dodávky elektriny v týchto bytových domoch, čo je prioritou aj pri získavaní fondov EU na výstavbu nájomných bytov v oblastiach marginalizovaných rómskych komunít.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri IpesoftMicrostep HDPSfera

Hlavní partneri konferencie SEPS

Partneri vychodoslovenska distibucnaEnairgy

Mediálni partneri ATP journal

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA