Správa energetických dát v inteligentných sieťach

Termín prednášky bol 28.11.2019 od 11:10 - 11:35
V rámci podujatia Zimný energetický balíček – ako ďalej…/ Smart metering/Smart grid

Zimný energetický balíček prinesie významné zmeny do fungovania energetických sústav predovšetkým v oblastiach zvýšenia ich spoľahlivosti, odolnosti voči poruchám, vyššej flexibility pre možnosť zdieľania výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, rozširovanie siete nabíjacích staníc a pod. s dôrazom na zvyšovanie úrovne služieb pre koncových odberateľov. Zavedenie týchto opatrení si vyžiada adaptáciu na úrovni fyzickej infraštruktúry ale aj na úrovni modelu energetického trhu a regulácie. Spoločným menovateľom všetkých zmien sú aktuálne dáta, ktoré determinujú mieru uskutočniteľných zmien na základe reálnych potrieb, dopytu a možnostiach dodávky. Zber, ukladanie a zdieľanie dát účastníkmi trhu bude v ére inteligentných sietí kľúčové pre podporu čoraz „rýchlejších“ energetických aj obchodných procesov, ktoré sa dostávajú z pôvodnej ročnej či mesačnej periodicity k potrebe využívania denných a v niektorých prípadoch až minútových príp. subminútových dát. Informácie o možnostiach riešenia a ako sa s tým vysporiadali aj iné krajiny prinesie pripravovaná prednáška.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri IpesoftMicrostep HDPSfera

Hlavní partneri konferencie SEPS

Partneri vychodoslovenska distibucnaEnairgy

Mediálni partneri ATP journal

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA