TRIZ – návod na efektívnosť a kreativitu. Ako nájsť inovačné riešenia

Prvý otvorený kurz TRIZ-u na Slovensku s certfikovaným lektorom, popredným svetovým expertom na metodiku TRIZ.

V priebehu dvojdńového kurzu účastníci získajú poznatky o metodike TRIZ a osvoja si základnú metodológiu riešenia problémov pomocou tejto metodiky:

• Čo je TRIZ – úvod do filozofie
• Praktické príklady použitia TRIZ-u v oblasti disruptívnych inovácií
• Identifikovanie problému prostredníctvom definovania protirečení – nácvik na riešení praktických problémov
• Riešenie problémov na praktických príkladoch prostredníctvom odstránení protirečení

Výstupom kurzu je:

• Zvýšenie schopnosti riešiť problémy
• Zvýšenie inovatívnosti a kreativity
• Niekoľkonásobné zrýchlenie riešení
• Zlepšenie kvality projektových riešení
• Osvojenie si schopnosti predikovať vývoj v segmente

Kurz je prípravou na následné získanie certifikátu TRIZ Master.

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA