Odhaľovanie osobných údajov pomocou nástrojov GDPR Suite

Termín prednášky bol 24.04.2018 od 13:10 – 13:40
V rámci podujatia Technologické fórum: riešenia pre informačnú a kyber bezpečnosť

Problematika GDPR a ochrany osobných údajov je veľmi široká a zákazníci musia v mnohých prípadoch vynaložiť značné časové i finančné úsilie pre úplné zosúladenie s požiadavkami nariadenia a legislatívy. Komplexita odhaľovania osobných údajov narastá v závislosti od veľkosti organizácie, počtu dát ako aj počtu dotknutých úložísk. Toto poznanie nás viedlo k tvorbe nástroja, ktorý sa prostredníctvom predpripravených integračných rozhraní integruje na zdrojové systémy a identifikuje v nich osobné údaje. Týmto spôsobom sa dajú výrazne zredukovať náklady na IT informačné systémy, kde by požadovaný súlad s viacerými systémami separátne mohol zapríčiniť nemalé finančné náklady. Zároveň tak má zákazník správu osobných údajov z rôznych IT informačných systémov konsolidovanú cez centrálnu platformu čo mu zjednoduší aj administratívnu záťaž na napĺňanie legislatívy a nariadenia. Prednáška bude preto primárne zameraná na predstavenie tohto nástroja a pomenovania jeho výhod i obmedzení.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri IBM Slovensko

Partneri AxentaESETFlowmonGreycortexLegand

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA