Súčasnosť a budúcnosť ochrany osobných údajov. Návrh novej európskej legislatívy na ochranu údajov

Termín prednášky bol 28.05.2015 od 09:10 – 09:40
V rámci podujatia SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV & BIOMETRIA DNES

Základní rámec legislativy pro ochranu osobních údajů v Evropě je tvořen dvěma dokumenty – Úmluvou Rady Evropy č.108 a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES. Oba dokumenty byly přijaty v době, která se z hlediska současných moderních technologií pro zpracování informací nedá téměř porovnávat. Úmluva 108 byla přijata v roce 1981 a Směrnice v roce 1995. Je zřejmé, že současný právní instrumenty Rady Evropy a EU nemohou čelit problémům a výzvám, které přinášejí internet a v současné době používané technologie. Nový právní rámec by měl lépe vyhovovat potřebám efektivní ochrany soukromí jednotlivců a klást vyšší nároky na povinnosti a odpovědnost subjektů zpracovávajících osobní informace. Nová legislativa chce rovněž lépe sjednotit používání zásad ochrany soukromí a osobních údajů v jednotlivých členských státech EU. Předmětem sdělení je poskytnout přehled nových principů a zásad formulovaných v návrhu obecného nařízení pro ochranu osobních údajů a informace o současném stavu projednávání v orgánech EU.

Evropská komise zveřejnila svůj návrh Nařízení pro ochranu osobních údajů v tomto znění:

http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0011/COM_COM(2012)0011_SK.pdf

Evropský parlament odhlasoval některé pozměňovací návrhy k původnímu textu Evropské komise:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0402+0+DOC+PDF+V0//SK

(podrobnosti projednávání v EP – viz:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0402&language=SK#title1 )

Návrh novej európskej legislatívy na ochranu údajov

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri ATOS IT Services and Solutions

Hlavní partneri konferencie posamANASOFT

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA