Audit energetickej efektívnosti - viac než povinnosť

Termín prednášky bol 22.11.2017 od 16:00 – 16:20
V rámci podujatia Smart metering/smart grid: trendy a stratégie v utilitách

V súčasnosti sa v každodennom živote stretávame s témami ako sú energetika, zmeny klímy, energetická chudoba atd. EÚ považuje oblasť energetiky za dôležitú súčasť hospodárskeho priestoru a zároveň si uvedomuje jej vplyv na životné prostredie pri výrobe a spotrebe energií. Výroba energie najmä zo spaľovania fosílnych palív, transformácia energie, spotreba energie napr. priemyslom, domácnosťami a v doprave predstavujú zhruba 79 % emisií skleníkových plynov EÚ. Preto je vysokoúčinná transformácia energie a jej efektívna  spotreba zásadným aspektom v boji proti zmenám klímy. EÚ  prichádza s rôznymi opatreniami, ktoré majú motivovať spotrebiteľov k zodpovednému a efektívnemu spôsobu konzumácie energie. Jedným takýmto opatrením je aj povinné vykonávanie energetických auditov vo veľkých podnikoch, ako aj energetické audity vo verejných budovách pri žiadostiach o finančnú pomoc z fondov EÚ.
Povinnosť vykonania energetického auditu je v SR v platnosti od 21.10.2014. Energetický audit je na jednej strane povinnosť, ale zároveň aj príležitosť na zníženie nákladov pri spotrebe energií. Účinne navrhnuté a realizované opatrenia energetickej efektívnosti majú výrazný efekt pri bilancovaní ekonomických a environmentálnych dopadov. Je všeobecne známe, že najlacnejšia energia je vždy tá ušetrená. Správnou stratégiou pri nastavení úsporných opatrení sú v prvom rade optimálne zvolené spôsoby merania a ich vyhodnocovanie.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri IPESOFTMicrostep-HDOSFERA

Hlavní partneri konferencie SEPSSlovak TelekomOKTE

Partneri EnairgyFortinet

Mediálni partneri atp journal

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA