Riziká zabezpečenia súladu s legislatívou

Termín prednášky bol 19.09.2018 od 14:00 - 14:30
V rámci podujatia Riziká a ich manažment v kybernetickom priestore a v podnikovej IT infraštruktúre

Na Slovensku máme vyše 700 zákon a 2300 podzákonných predpisov, k tomu vyše 9000 právnych aktov EÚ. Z novších spomeňme GDPR, PSD2, Zákon o kybernetickej bezpečnosti, pripravanú smernicu o ePrivacy. Od januára 2018 vyšlo viac než 20 nariadení EÚ s priamym právnym účinkom. Mnohé z týchto právnych aktov prinášajú aj významné sankcie - napr. GDPR, kde idú sankcie až do 20 mil. euro alebo 4 % celosvetového obratu. Riadenie rizík (ne) zabezpečenia súladu s legislatívou sa stáva významnou súčasťou riadenia operačného rizika. Príspevok prináša viacero pohľadov a námetov, ako k riadeniu tejto skupiny rizík pristupovať.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA