Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika a jej využitie v riadení IT rizík

Termín prednášky bol 19.09.2018 od 09:45 - 10:15
V rámci podujatia Riziká a ich manažment v kybernetickom priestore a v podnikovej IT infraštruktúre

Poškodenie dobrého mena spoločnosti, únik informácií, neschopnosť prilákať a udržať personál, predbehnutie konkurenciou, nespôsobilosť dodávateľov, finančné riziká, to sú len niektoré z rizík, s ktorými sa organizácie v súčasnom premenlivom podnikateľom prostredí stretávajú. Tak ako sa mení prostredie, v ktorom organizácie pôsobia, musia sa meniť a vyvíjať aj metódy ich riadenia. Nová norma ISO 31000:2018 prináša jasnejší, kratší a komplexnejší návod a odporúčania pre jednotné riadenie rizík – od ich identifikácie až po uzatvorenie. Môže pomôcť organizáciám zlepšiť vykonávané procesy a posilniť činnosti rozhodovania manažmentu organizácie. V čom je norma nová, aké benefity prináša, ako ich aplikovať v IT priestore ? Dozviete sa viac v mojom príspevku v rámci konferencie.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA