Metodiky a rámce použiteľné v posudzovaní rizík informačnej bezpečnosti

Termín prednášky bol 19.09.2018 od 14:35 – 15:05
V rámci podujatia Riziká a ich manažment v kybernetickom priestore a v podnikovej IT infraštruktúre

Na organizácie v súčasnosti vplýva množstvo hrozieb, a to nielen klasických podvodov a krádeží. Útočníci sú vysoko organizovaní a sústreďujú svoju pozornosť na narušenie služieb, zničenie citlivých údajov, či krádež systémov za výkupné. Súčasťou rovnice riadenia podniku sú teda aj riziká informačnej bezpečnosti a ich riadenie. Súčasťou moderného riadenia rizík je aj ich pravidelné posudzovanie - s krokmi identifikácia, ohodnotenie, a ošetrenie. Prezentácia bude/je prehľadom existujúcich metodík a rámcov pre posúdenie rizík informačnej bezpečnosti.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA