Vzťah ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti

Termín prednášky bol 20.09.2023 od 10:35 – 10:55
V rámci podujatia Prezenčná & virtuálna konferencia : Kybernetická bezpečnosť v meniacich sa podmienkach

Praktická ochranasúkromia sa implicitne týka kybernetickej bezpečnosti. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov kladie na prevádzkovateľov iba generické požiadavky na bezpečnostné opatrenia. Konkrétne požiadavky na opatrenia v GDPR nenájdete. To žiaľ umožňuje rôznorodé, mnohokrát aj značne subjektívne výklady. Navyše -  na trhu sa nájdu aj takí neseriózni poskytovatelia služieb, ktorí neprofesionálne a výhradne s cieľom vlastného zisku uvádzajú prevádzkovateľov do omylu. Presviedčajú ich, že vyplnením akýchsi šablón ochránia osobné údaje dotknutých osôb. Papier chráni práva , bez technických opatrení však neochránite osobné údaje.

Vzťah ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie ESETFortinetTUV SUD

Mediálni partneri ATP JOURNAL

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA