Certifikácia manažérov kybernetickej bezpečnosti, znalostný štandard

Termín prednášky bol 20.09.2023 od 09:35 – 09:55
V rámci podujatia Prezenčná & virtuálna konferencia : Kybernetická bezpečnosť v meniacich sa podmienkach

Slovensko patrí medzi prvé krajiny EÚ, ktoré kodifikovali pracovné roly v kybernetickej bezpečnosti. Medzičasom pripravila ENISA, agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, vlastnú sadu pracovných rolí vo forme odporúčaní pre členské krajiny a nás teší, že prekryv medzi nimi je takmer stopercentný. NBÚ následne určilo znalostné štandardy v kybernetickej bezpečnosti Vyhláškou NBÚ č. 492/2022. Popis jednotlivých rolí, ich reálne využitie v praxi organizácií a nadväznosť na certifikáciu manažérov kybernetickej bezpečnosti je predmetom prednášky

Certifikácia manažérov kybernetickej bezpečnosti, znalostný štandard

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie ESETFortinetTUV SUD

Mediálni partneri ATP JOURNAL

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA