Riziká a vybrané mentálne nástroje v praxi

Termín prednášky bol 20.03.2019 od 15:25 – 16:15
V rámci podujatia Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie

Projektový manažér podujatia SIAF 2019, ktoré má  najväčší počet zúčastnených v SR by Vám na konkrétnom príklade ozrejmil aplikáciu vybraných logických nástrojov pre riešení rizík tohto rozsiahleho podujatia. Venovali by sme sa aplikácii metodiky Logickej Rámcovej Matice, ktorú používa Svetová banka a riadia sa ňou najväčšie projekty. Pri väčšine dotačných projektov ju využíva aj Európska únia. Jej stavebnými zložkami sú aj predpoklady a riziká. Venovali by sme sa práci s predpokladmi s ich previazaním na riziká. Pozreli by sme na riziká cez optiku Vennových diagramov. Dostanete tipy ako skonštruovať stromy problémov a stromy cieľov

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie Fortinet

Partneri Accia consultingNext level consulting

Mediálni partneri education.skpcrevue

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA