Prípadové štúdie efektívneho riadenie rizík

Napriek tomu, že uvedomenie o potrebe riadenia rizika sa dostalo už v dosť širokej miere do štandardnej výbavy manažéra, reálna aplikácia tejto potreby často zlyháva. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že riadenie rizika sa vníma ako izolovaná činnosť pre konkrétnu oblasť, proces, alebo legislatívnu požiadavku. Nie je neobvyklé nájsť v organizácii aj niekoľko interných smerníc, ktoré sa zaoberajú riadením rizika a pritom nie sú medzi sebou absolútne zosúladené – enterprise risk management, ochrana osobných údajov, riadenie informačnej bezpečnosti, riadenie finančných rizík, riadenie projektových rizík, riadenie bezpečnosti výrobných procesov .... Výsledkom je, že buď je systém riadenia rizík veľmi drahý a v dôsledku toho manažmentom nie príliš obľúbený a podporovaný alebo sa riadenie rizík prakticky vôbec nevykonáva a existuje len v smerniciach. Prednáške bude prezentovať niekoľko krátkych prípadových štúdií dokumentujúcich možnosti a spôsob integrácie rôznych disciplín riadenia rizika do konzistentného a uceleného rámca.

Prípadové štúdie efektívneho riadenie rizík

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie Fortinet

Partneri Accia consultingNext level consulting

Mediálni partneri education.skpcrevue

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA