Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika. Techniky posúdenia rizika

Termín prednášky bol 20.03.2019 od 9:15 – 9:45
V rámci podujatia Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie

Prečo nová norma ISO 31000:2018? Poškodenie dobrého mena spoločnosti, únik informácií, neschopnosť prilákať a udržať personál, predbehnutie konkurenciou, nespôsobilosť dodávateľov, finančné riziká, to sú len niektoré z rizík, s ktorými sa organizácie v súčasnom premenlivom podnikateľom prostredí stretávajú. Tak ako sa mení prostredie, v ktorom organizácie pôsobia, musia sa meniť a vyvíjať aj metódy ich riadenia.Nová norma ISO 31000:2018 prináša jasnejší, kratší a komplexnejší návod a odporúčania pre jednotné riadenie rizík – od ich identifikácie až po uzatvorenie. Môže pomôcť organizáciám zlepšiť vykonávané procesy a posilniť činnosti rozhodovania manažmentu organizácie. Aký je hlavný cieľ normy ISO 31000:2018? Norma ISO 31000:2018 stanovuje odporúčania (nie požiadavky) pre manažérstvo rizika v rôznych oblastiach organizácie bez ohľadu na jej veľkosť a zameranie.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

R. Kormaňák: Zorientujte sa v ISO normách a ich skratkách

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie Fortinet

Partneri Accia consultingNext level consulting

Mediálni partneri education.skpcrevue

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA