Legislatívne otázky zavádzania Inteligentných meracích systémova rozvoja Inteligentných sietí

Termín prednášky bol 22.11.2012 od 10:10 - 10:35
V rámci podujatia 2. ročník konferencie Smart metering/smart grid - čas na zmeny

V súlade s transpozičnou legislatívou Tretieho energetického balíka Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) analýzu dlhodobých nákladov a prínosov o zavedenia IMS v elektroenergetike a plynárenstve. V elektroenergetike  je uvažované so zavedením inteligentných meradiel pre odberné miesta s ročným odberom nad 4 MWh v priebehu rokov 2013 až 2020 s odberom približne 53% z celkového ročného množstva spotrebovanej elektriny na úrovni nízkeho napätia, vykonaná analýza nákladov a prínosov nepodporuje zavedenie IMS v plynárenstve. Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorou určí konkrétne postupy a podmienky zavedenia IMS.

MH SR zároveň odporúča vytvoriť za účelom posúdenia možností zefektívnenia prevádzky a preskúšania technológií IMS v praxi reprezentatívny pilotný projekt. Snahou MH SR je odborným nastavením a posúdením pilotného projektu vyhnúť sa neefektívne vynaloženým nákladom a maximalizovať funkčné prínosy pri reálnom nasadení IMS a budovaní inteligentných sietí

Legislatívne otázky zavádzania Inteligentných meracích systémova rozvoja Inteligentných sietí

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri Corinex Communications

Hlavní partneri konferencie IBM Slovensko

Partneri Hewlett-Packard SlovakiaMicrostep_HDOSEPS

Mediálni partneri Education.skenergia.sk

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA