Aplikácie moderných analytických a optimalizačných metód na dáta získané z technológií Smart meterin

Termín prednášky bol 22.11.2012 od 14:00 - 14:30
V rámci podujatia 2. ročník konferencie Smart metering/smart grid - čas na zmeny

Pri popise dát charakterizujúcich javy okolitého sveta pracujeme prevažne s dátami štrukturovanými vo forme tabuliek, ktoré definujú príslušné závislosti medzi dátami.  V zásade popisujeme to, že nejaký objekt má nejaké atribúty. Tento prístup je veľmi efektívny pre nie príliš zložité dátové štruktúry. V prípade rozsiahlych komplikovaných datových štruktúr, kde existuje veľké množstvo zložitých závislostí medzi dátami nie je ľudských možnostiach vytvoriť na základe predpokladov efektívnu jednoduchú štruktúru závislostí. Tento fakt v kombinácii s extrémnym množstvom dát nabáda k použitiu výpočtovej technológie na báze analytických matematických metód, ktoré umožňujú nájdenie závislosti medzi dátami v rozsiahlych dátových súboroch a tým otvorenie novej dimenzie pohľadu na dáta a získanie nových informácií, ktoré v konečnom dôsledku vedú k lepšiemu a efektívnejšiumu štýlu práce a generovaniu významných úspor a prínosov.

V prípade aktuálnej témy, tj. dát z AMM elektromerov je možné efektívne prepojiť dáta z AMM elektromerov s dátami o príslušnom odbernom mieste. Tým je možné získať extrémne zaujímavý a cenný súbor dát, ktorý je schopný podať radu informácií. Analýzou príslušných dát je následne možné získať jednotlivé vstupy pre detekci netechnických strát, detekciu porúch a anomálií.

Aplikácie moderných analytických a optimalizačných metód na dáta získané z technológií Smart metering

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri Corinex Communications

Hlavní partneri konferencie IBM Slovensko

Partneri Hewlett-Packard SlovakiaMicrostep_HDOSEPS

Mediálni partneri Education.skenergia.sk

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA