Záznam z konferencie Kybernetická bezpečnosť a cloud

Termín prednášky bol 28.05.2021 od 09:00 - 09:10
V rámci podujatia Kybernetická bezpečnosť a cloudové služby

1:50 - 19:00   Úvodné slovo

19:00 - 1:08.00  Legislatívne požiadavky EÚ na kybernetickú bezpečnosť (I. Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti)

1:09:00 - 1:38:00 Požiadavky na kybernetickú bezpečnosť IT riešení v metodických usmerneniach (J. Pankuch, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

1:38:00 - 2:13:00 Verejné obstarávanie a kybernetická bezpečnosť – súboj rôznych svetov? (I. Holič, Úrad pre verejné obstarávanie SR)

2:13:00 - 2:27:00 Akreditácia certifikačných orgánov pre oblasť systémov manažérstva informačnej bezpečnosti a certifikácia systémov manažérstva informačnej bezpečnosti (J. Randus, Slovenská národná akreditačná služba)

2:37:00 - 2:59:00 Bezpečný cloud - ako na to.. (P. Leština, IBM Watson & Cloud Platform Sales Leader)

2:59:00 - 3:24:00 Ochranné mechanizmy a procedúry pre bezpečnú prevádzku cloudu (V. Němec, Sales Consulting Manager, Oracle Česká republika)

3:24:00 - 4:03:00 Panelová diskusia: Kybernetická bezpečnosť a cloudové služby

Záznam z virtuálnej konferencie

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Partneri Kybernetické a certifikačné centrumÚrad pre  normalizáciu a meranieSNASIBMORACLE

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA