Smernica EÚ pre sieťovú a informačnú bezpečnosť a jej transpozícia do právneho systému SR

Termín prednášky bol 16.05.2017 od 11:50 - 12:15
V rámci podujatia Kryptorealita a budúcnosť IT bezpečnosti

Kybernetická bezpečnosť je téma, o ktorej sa dnes hovorí pri každej príležitosti ale aj bez nej. Európska Únia prostredníctvom Smernice pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (NIS) určuje Členským štátom EÚ minimálnu reguláciu v tejto oblasti a vymedzuje základný priestor. Ako sa Slovenská republika vysporiadava s transpozíciou smernice NIS do právneho systému, koho sa kybernetická bezpečnosť reálne týka, prečo a aké bude mať povinnosti bude predmetom tejto prezentácie.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Partneri EsetAECFortinet

Mediálni partneri Isacaitsmfrobimeit

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA