IP adresa z perspektívy ochrany osobných údajov

Termín prednášky bol 16.05.2017 od 11:25 - 11:45
V rámci podujatia Kryptorealita a budúcnosť IT bezpečnosti

Prezentácia je zameraná na posúdenie spracúvania IP adries z perspektívy právnej regulácie ochrany osobných údajov. Okrem sumarizácie relevantného práva a judikatúry sa dozviete viac o tom, kedy sa IP adresy považujú za osobné údaje a aké konkrétne právne dopady to v blízkej budúcnosti bude mať po účinnosti GDPR a nového e-Privacy nariadenia. Časť výkladu bude venovaná aj možnostiam a prístupu zameranému na zmiernenie dopadov právnej regulácie v kontexte záverov aktuálnej aplikačnej praxe.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Partneri EsetAECFortinet

Mediálni partneri Isacaitsmfrobimeit

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA