Nariadenie eIDAS v praxi z pohľadu dôveryhodného poskytovateľa?

Termín prednášky bol 16.05.2017 od 12:20 - 12:40
V rámci podujatia Kryptorealita a budúcnosť IT bezpečnosti

Nariadenie eIDAS v praxi z pohľadu dôveryhodného poskytovateľa?

Ako sa implementuje Nariadenie eIDAS v prostredí dôveryhodného poskytovateľa? V tejto prezentácii sa pokúsim zhrnúť skúsenosti s implementáciou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Nariadenie eIDAS) z pohľadu kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb  a zhrnúť niektoré aspekt jeho prínosu pre  slovenského PKI.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Partneri EsetAECFortinet

Mediálni partneri Isacaitsmfrobimeit

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA