Kybernetická bezpečnosť - návrhy de lege ferenda alebo čo možno očakávať od novej právnej úpravy

Slovenská republika  návrhom zákona o kybernetickej bezpečnosti pristúpila k splneniu povinnosti náležitej transpozície Smernice NIS, ktorá má za cieľ zaviesť spoločnú vysokú úroveň bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii. Návrh zákona má významný presah do kritických spoločenských a ekonomických oblastí fungovania štátu, ktoré môžu byť v dôsledku počítačových incidentov narušené alebo ohrozené. Návrh zákona prináša pre povinné subjekty množstvo nových povinností a následných sankcií za ich nedodržanie,  obsah právnych predpisov na jeho vykonanie však do dnešného dňa nie je známy. Čo teda možno od vykonávacích právnych predpisov návrhu zákona očakávať, kam by mala byť namierená pozornosť zákonodarcov pri ich tvorbe a akým spôsobom pristúpiť už dnes k zodpovednej príprave na plnenie legislatívnych požiadaviek sú otázky, ktorými sa budeme zaoberať.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

Partneri ESETFORTINET

Mediálni partneri robime it

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA