Implementácia GDPR – praktické tipy

Najneskôr k 25. máju 2018 sú prevádzkovatelia a sprostredkovatelia povinní zabezpečiť súlad spracovateľských operácií so Všeobecným nariadením o ochrane údajov („Nariadenie“). Porušenie povinností vyplývajúcich z Nariadenia bude sankcionovateľné pokutami až do výšky 20 000 000 EUR alebo 4 % celkového svetového ročného obratu (za predchádzajúce účtovné obdobie) podľa toho, ktorá suma je vyššia.Prezentácia je zameraná na stručné zhrnutie praktických krokov, na ktoré je potrebné sa sústrediť pri zabezpečovaní súladu s Nariadením u komerčných subjektov s prihliadnutím na existujúce best practices a aktuálnu legislatívu, vrátane určenia rizikového profilu, počiatočnej analýzy spracúvania osobných údajov, identifikácie oblastí, v ktorých bude potrebná úprava vnútorných procesov, nastavenia správnej internej komunikácie, organizácie compliance procesov, komunikácie so subdodávateľmi a podobne tak, aby bol zabezpečený včasný súlad s Nariadením.

Implementácia GDPR – praktické tipy

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

Partneri ESETFORTINET

Mediálni partneri robime it

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA