Dopad GDPR na organizácie

Väčšina z nás už počula o najväčších zmenách, ktoré prinesie všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR). Aj keď je samotný obsah GDPR stále veľmi zaujímavou témou, 25. máj 2018 sa nevyhnutne blíži a je potrebné prejsť na aplikáciu práva na prax: Čo znamená implementácia GDPR do organizácií a ako prebieha? Potrebujeme viac ľudí alebo stačí nový softvér? Potrebujeme zmeniť dátovú architektúru? Znamená GDPR, že nebudeme môcť ďalej používať niektorých dodávateľov? Budeme sa musieť vzdať dát, ktoré sme zbierali desiatky rokov? Bude potrebné zmeniť našu organizačnú štruktúru? Bude potrebné zmeniť alebo zaviesť nové interné rozhodovacie postupy? Kto by mal mať agendu GDPR na starosti v rámci organizácie a komu by mal podliehať? Kto by mal byť členom tímu, ktorý bude GDPR implementovať? Potrebujeme vymenovať zodpovednú osobu (data protection officer)? Ak áno, aké by mala mať rozhodovacie právomoci? V čom nastane najväčší rozdiel po implementácii GDPR oproti terajšiemu stavu? Je naozaj potrebné spĺňať všetky požiadavky GDPR na 100%? Koľko nás bude GDPR stáť a ako dlho trvá implementácia GDPR? Je možné tieto náklady minimalizovať? Existuje aspoň nejaká návratnosť investície do GDPR?

Týmito otázkami sa zaoberá každý klient, ktorý sa pripravuje na implementáciu GDPR. Nevyhnutne na tieto otázky narazia aj klienti, ktorí začali s implementáciou GDPR bez ich predchádzajúceho posúdenia. Prednáška bude zameraná na praktické dopady GDPR na organizácie a tým sa pokúsi odpovedať na podobné otázky. Veríme, že pred spustením projektu implementácie GDPR je potrebné venovať podobným otázkam dostatok času pretože práve v aplikácii GDPR na prax spočíva kľúč k jeho odomknutiu.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

Partneri ESETFORTINET

Mediálni partneri robime it

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA