Dôveryhodné služby a elektronický podpis – právna realita implementácie eIDAS na Slovensku

Nariadenie eIDAS a vykonávací zákon k nariadeniu v spojení so zákonom o e-Governmente nastavili právny rámec a vytvorili priestor pre masívne nasadenie elektronických služieb do praxe. Nariadenie pripravuje priestor pre celoeurópske využitie elektronickej identity občanov, nariadenie prinieslo mnoho zmien pre elektronický podpis a zaviedlo nový pojem dôveryhodné služby. Ako na túto mohutnú legislatívnu e-vlnu reaguje Slovensko? Aký dopad na občana má rozdielny prístup orgánov verejnej moci k elektronizácii vlastnej agendy? Aké právne následky prináša nová e-regulácia a aké sú jej výhody a nedostatky? Dozviete sa odpovede na tieto otázky, prezentujeme náš pohľad na právnu implementáciu spojenú s nariadením eIDAS a súvisiacou národnou legislatívou a poskytneme naše praktické skúsenosti v tejto oblasti.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

Partneri ESETFORTINET

Mediálni partneri robime it

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA