Certifikácia dôveryhodných služieb podľa eIDAS

Európska komisia v roku 1999 zverejnila svoju prvú smernicu 1999/93/EC. Tá umožnila členským štátom EÚ zaviesť nový zákon o elektronickom podpise. Výsledkom bola mozaika absolútne odlišných prijatých zákonov v rámci celej EÚ. Niektoré krajiny ako Švédsko alebo Rakúsko prijali veľmi prísne verzie zákona, zatiaľ čo ostatné členské štáty, napríklad Veľká Británia prijala zákon veľmi liberálne s množstvom obmedzení a výnimiek. Žiadne z členských štátov neprijali rovnakú sadu technických noriem a tak sa zjednotenie pravidiel digitálneho trhu pochovalo na dlhých 15 rokov. V súčasnosti tu máme nový zákon „eIDAS“, ktorý si dal za cieľ opäť zjednotiť európsky digitálny trh. Otázky, či sa zámer naplnil, kde sa v súčasnosti nachádzame v oblasti dôvery v elektronický podpis, vzájomného uznávania elektronicky podpísaných dokumentov v EÚ alebo sila právnych záruk môže byť tá správna téma na diskusiu počas prednášky.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

Partneri ESETFORTINET

Mediálni partneri robime it

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA