Ako nastaviť vo firme efektívny interný GDPR compliance systém?

Prezentácia vysvetlí praktický význam tzv. princípu zodpovednosti za súlad s GDPR, ktorý významne presúva dôkazné bremeno z dozorných orgánov na právom regulované subjekty (prevádzkovateľov, sprostredkovateľov). Správny compliance prístup a jeho robustná dokumentácia sa tak od mája 2018 stane kľúčovým prvkom právnej ochrany každej spoločnosti spracúvajúcej osobné údaje. Praktický význam dobrého nastavenia interného systému ochrany osobných údajov spočíva nielen v efektívnych bezpečnostných opatreniach, ale aj vo vytvorení priestoru na aktívnu právnu obhajobu firmy v prípade problémov a bezpečnostných incidentov. V konečnom dôsledku iba synergia vhodných efektívne aplikovaných bezpečnostných opatrení spojených s ich náležitou právnou dokumentáciou a precíznym splnením regulačných povinností administratívneho charakteru vytvorí priestor pre účinnú a erudovanú právnu obhajobu, ktorá dokáže zmierniť alebo eliminovať sankcie a reputačné riziká, ktoré prinesie GDPR.  V prezentácii budú rozobrané tiež aplikačné prístupy k dosahovaniu súladu s GDPR ako aj praktické implementačné rady a odporúčania spojené s návrhom konkrétnych riešení.

Ako nastaviť vo firme efektívny interný GDPR compliance systém?

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

Partneri ESETFORTINET

Mediálni partneri robime it

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA