Risk management (so zameraním na riziká pochádzajúce od zainteresovaných strán)

Termín prednášky bol 19.10.2016 od 13:40 – 14:00
V rámci podujatia Jubilejný 10. ročník konferencie Projektový manažment “Ako efektívne riadiť projekty”

Riadenie zainteresovaných strán (stakeholder management) je súčasťou komplexného riadenia projektov. Zainteresované strany majú zásadný význam pre úspešnosť projektu bez ohľadu na to, či sú do projektu aktívne zapojené, alebo ich priamo ovplyvňujú výstupy realizovaného projektu. Rozsah vplyvu a postoj, či už pozitívny alebo negatívny týchto zainteresovaných strán a jeho zmeny sa stávajú štandardnou súčasťou riadenia rizík projektu, kde zainteresované strany vystupujú ako jeden zo zdrojov vyvolávajúcich potenciálne riziká projektu. Vo svojom príspevku sa zameriam na analýzu zainteresovaných strán projektu vo väzbe na následné riadenie rizík zainteresovaných strán projektu s využitím rámca Management of Risk (M_o_R).

Risk management (so zameraním na riziká pochádzajúce od zainteresovaných strán)

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie Atos  solutions and ServicesTatra banka

Partneri Dataconsinzaginextlevel consulting

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA