Riešenie konfliktov a vzťahov v projekte (pnutia a paradoxy v projektových vzťahoch)

Termín prednášky bol 19.10.2016 od 14:55 – 15:15
V rámci podujatia Jubilejný 10. ročník konferencie Projektový manažment “Ako efektívne riadiť projekty”

Každý projekt je jedinečnou kombináciou ľudských zdrojov, ktoré spolu s nejasnosťou a protirečivosťou požiadaviek a pravidiel, doplnené potrebou neustále improvizovať vytvárajú vysoký potenciál pre projektové konflikty. Tento trend je umocňovaný nepretržitou zmenou okolia, cieľov a štruktúr ako aj potrebou organizácie zabezpečiť súčasne svoj chod, stabilitu i transformáciu. Riešenie konfliktov a vzťahov v projekte preto tvorí významný podiel práce projektového manažéra, kedy organizácia právom očakáva, že ju projektový manažér v dynamickom prostredí zorientuje a posunie správnym smerom. Vodcovstvo tak predstavuje kľúčovú zložku riadenia projektov, predovšetkým tých komplexných, a organizácie potrebujú ľudí, ktorí vedia operovať v nejasných podmienkach a dokážu viesť a implementovať zmeny. Pri napĺňaní tejto potreby však projektový manažér čelí najrôznejším obmedzeniam, ktoré sú podmienené hlavne štruktúrou projektu, najmä jeho inicializáciou a plánovaním, a ktoré potom negatívne ovplyvňujú jeho schopnosť reagovať. Rigidita a snaha o zaužívané organizačné praktiky pôsobia ako železná klietka a nútia projektového manažéra zastávať naraz viaceré konfliktné role.  Schopnosť reagovať je tak vystavená celému radu paradoxných konštelácií, ktorým sa musí projektový manažér postaviť.  Cieľom prednášky je zoznámiť sa s typickými paradoxnými situáciami a pochopiť, ako ich vnímať.

 

Pnutia a paradoxy

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie Atos  solutions and ServicesTatra banka

Partneri Dataconsinzaginextlevel consulting

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA