Zmluvy pre kybernetickú bezpečnosť

Termín prednášky bol 17.09.2019 od 14:25 – 14:55
V rámci podujatia 9. ročník odbornej konferencie IT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

Prevádzkovatelia základných služieb sú povinní zmluvy na výkon činností pre ich siete a informačné systémy uzavreté so svojimi dodávateľmi zosúladiť s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti. Týmto zosúladením sa rozumie zaviazanie dodávateľa na plnenie bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností v prospech prevádzkovateľa základnej služby prostredníctvom zmluvy (ďalej ako "Zmluva"). Zákon prostredníctvom svojho vykonávacieho právneho predpisu č. 69/2018 Z.z. jednoznačne stanovuje podstatné náležitosti Zmluvy, ktoré je však nevyhnutné prispôsobiť povahe poskytovaných služieb (činností) dodávateľa, ako aj samotnej osobe dodávateľa. Predmetom prezentácie bude analýza podstatných náležitostí Zmluvy spolu s návrhom znenia tomu zodpovedajúceho zmluvného ustanovenia.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Partneri Birddagitaldisiglegandwolters

Mediálni partneri education.skPC revue

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA