Právne prostredie pre agilné programovanie

Požiadavky zákazníkov za vývoj softvéru smerujú k vyššej flexibilite a rýchlosti jeho dodania, čo predpokladá intenzívnejšiu komunikáciu a kooperáciu zákazníka s dodávateľom, ktorý by sa mal zameriavať skôr na menšie a funkčné riešenia a operatívne reagovať na zmeny. Výsledkom by mala byť vyššia efektivita na oboch stranách, menej „slepých uličiek“ v práci dodávateľa a teda aj menej neželaných výsledkov z pohľadu zákazníka. Hovoríme o agilnom programovaní, ktorého hlavné princípy sú medzinárodne uznávané a dostupné v mnohých jazykoch: https://agilemanifesto.org/iso/sk/manifesto.html Vhodn.e upraviť zmluvný rámec pre agilné programovanie predstavuje výzvu pre každého IT právnika, ktorý bude pritom nútený upustiť od zavedených „vzorov“ a mal by sa pokúsiť skôr o premietnutie agilnosti aj do samotnej zmluvy.

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA