Zodpovednosť pri používaní autonómnych systémov (umelá inteligencia v podnikateľskej praxi)

Termín prednášky bol 30.06.2021 od 13:30 - 14:00
V rámci podujatia IT právo 2021: Digitálny svet a zmluvné vzťahy

Identifikovaná téma sa zameriava na problematiku zodpovednosti pri využívaní autonómnych a deep learning technológií v podnikateľskej praxi (chatbot, sales automatization, automated driving system, internet of things, AI). Tieto technológie predstavujú základ štvrtej priemyselnej revolúcie a ich celoplošné nasadenie je v zásade iba otázkou času. Autonómne systémy však popierajú tradicionalistické chápanie právnych vzťahov (právne záväzné konanie totiž už nie je iba výlučnou výsadou človeka). Vznikajúce právne otázky majú hraničný charakter a predstavujú aktuálne jednu z najväčších výziev pre IT právo. Príspevok má za cieľ stručne pomenovať rôzne zodpovednostné vzťahy, ktoré môžu vznikať pri nasadení autonómnych systémov, a to:

• zodpovednosť umelej inteligencie, jej právna subjektivita a platnosť právnych úkonov
• zodpovednostné vzťahy pri nesprávnom automatizovanom objednávaní/dodávaní tovaru alebo služieb,
• zodpovednosť za škodu spôsobenú deep learning technológiou (výsledok deep learningu nevie vývojár algoritmu predikovať) a návrhy na jej mitigáciu,
• zodpovednosť za neoprávnené profilovanie, zbieranie a vyhodnocovanie údajov v smart home domácnosti.
Príspevok zahŕňa prehľad aktuálnych trendov a stanovísk pracovných skupín v rámci EU; upriamuje pozornosť na najzásadnejšie interpretačné konflikty a situácie, ktoré sa dotýkajú de facto všetkých oblastí hospodárskeho života.

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Partneri Bird & BirdDagital Legal

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA