Zmluvné typy v oblasti softvéru a informačných technológií - licenčná zmluva na softvér

Termín prednášky bol 05.06.2018 od 14:45 – 15:15
V rámci podujatia IT právo 2018: Výzvy duševného vlastníctva pre technológie a elektronické komunikácie

Zmluvné typy v oblasti softvéru a informačných technológií

Nepochybne IT sektor je jedno z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa odvetví. Nie je len o vývoji a používaní programov, údržbe a správe sietí, ale čoraz častejšie sa hovorí aj o samostatnom odvetví tzv. počítačového práva. Sem možno v každom prípade zaradiť aj odvetvie zmlúv najčastejšie používaných v IT sektore. Bežné znenie zmlúv v žiadnom prípade nepostačuje a je na mieste nepodceňovať znenie zmlúv v IT sektore. Každá zložitejšia zmluva v IT sektore má spravidla svoje špecifiká, teda je veľmi ťažké na rôzne vzťahy aplikovať rovnakú zmluvu. Predmetom tohto príspevku bude opísanie viacerých zmluvných typov v oblasti softvéru s dôrazom na licenčnú zmluvu na používanie softvéru a osobitné špecifiká náležitostí licenčnej zmluvy na softvér. Kvalitne a zodpovedne pripravená zmluva je predpokladom hladkej spolupráce a prevenciou pred potenciálnymi rizikami do budúcnosti.

Zmluvné typy v oblasti softvéru a informačných technológií - licenčná zmluva na softvér

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA