Tvorba počítačových programov v rámci pracovnoprávnych vzťahov

Termín prednášky bol 05.06.2018 od 15:20 - 15:50
V rámci podujatia IT právo 2018: Výzvy duševného vlastníctva pre technológie a elektronické komunikácie

Predmetom príspevku sú vybrané aspekty režimu zamestnaneckého počítačového programu v zmysle platného Autorského zákona a pomenovanie špecifík, ktoré súvisia s jeho tvorbou v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Spomenuté budú najčastejšie chyby zamestnávateľov aj zamestnancov, ako aj zmluvné aspekty ich vzájomnej spolupráce, a to aj s ohľadom na oprávnené záujmy tretích osôb. Osobitne sa spomenú aj iné situácie, kedy sa aplikuje právny režim zamestnaneckého diela, avšak nepôjde o pracovnoprávny vzťah. Predmetom príspevku budú konkrétne odporúčania ako postupovať v rámci predchádzania sporov v rámci vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ.

Tvorba počítačových programov v rámci pracovnoprávnych vzťahov

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA