Softvér na objednávku,  právne limity tvorcu a objednávateľa

Termín prednášky bol 05.06.2018 od 13:25 - 14:05
V rámci podujatia IT právo 2018: Výzvy duševného vlastníctva pre technológie a elektronické komunikácie

Príspevok sa zaoberá autorskoprávnou ochranou počítačového programu a venuje sa neoprávneným zásahom do práv k počítačovému programu. Špecifikuje rozsah práv objednávateľa k počítačovému programu vytvorenému na objednávku a vzťahy medzi tvorcom a objednávateľom počítačového programu, tak aby bola zaručená nevyhnutná miera právnej istoty objednávateľa počítačového programu, že používaním programu nedôjde k porušeniu práv tretích osôb.

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA