Doménové spory (ADR .sk) špecifiká pre elektronické komunikácie (prípadová štúdia)

Termín prednášky bol 05.06.2018 od 10:20 - 10:50
V rámci podujatia IT právo 2018: Výzvy duševného vlastníctva pre technológie a elektronické komunikácie

Dátum 1. september 2017 sa stal významným míľnikom v súvislosti s rozhodovaním doménových sporov v priestore Slovenskej republiky. Práve v tento deň nadobudli účinnosť pravidlá alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk a tak aj súčasťou Zmluvy o Doméne. Riešenie doménových sporov zastrešuje občianske združenie European Information Institute (EISi), ktoré zároveň koordinuje činnosť expertov rozhodujúcich spory podľa Pravidiel ADR pre doménu .sk.

História rozhodovania doménových sporov v Slovenskej republike pred 1. septembrom 2017 celkom jasne vykreslila nedostatky, ktoré so sebou prináša rozhodovanie doménových sporov všeobecnými súdmi. Okrem toho, že išlo o celkom nový druh sporovej agendy, ktorý si len postupne hľadal svoje hmotnoprávne ukotvenie primárne v práve nekalej súťaže a práve ochranných známok, dochádzalo k diferenciácií súdnych prístupov k rozhodovaniu týchto sporov.

Prostredníctvom prípadovej štúdie poukážeme na pozitíva, ktoré so sebou prináša rozhodovanie doménových sporov v rámci alternatívneho riešenia sporov, pričom zdôrazníme aj jednotlivé špecifiká, ktorých by si mali byť vedomí tak majitelia práv duševného vlastníctva ako aj vlastníci domén.

Doménové spory

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA