Case law SD EÚ (ochranné známky a elektronické komunikácie) – web stránka ako dôkaz; doménové meno a skutočné používanie ochrannej známky; distribúcia luxusných výrobkov na internete

Termín prednášky bol 05.06.2018 od 11:55 - 12:25
V rámci podujatia IT právo 2018: Výzvy duševného vlastníctva pre technológie a elektronické komunikácie

Moderné technológie prinášajú nové právne otázky, ktorých význam je o to väčší, že dnes čoraz viac obchodných transakcií prebieha buď výlučne vďaka týmto technológiám, napríklad na internetových platformách, alebo sú tieto technológie aspoň nevyhnutným pomocníkom, osobitne ako prostriedok reklamy a informovania spotrebiteľa. V tomto kontexte možno podčiarknuť význam internetu, ktorý má dopad tak na moderné právo ochranných známok, ako i na právo hospodárskej súťaže. Aktuálna judikatúra ESD a Všeobecného súdu EÚ sa v tejto oblasti zaoberá, mimo iného, (i) otázkou cezhraničného dopadu dôkazných prostriedkov spätých s využívaním internetových stránok v obchodnom styku, (ii) otázkou možnosti odvolávať sa na použitie doménových mien v súvislosti s preukazovaním rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním európskej ochrannej známky, ako aj (iii) otázkou súladu selektívnej distribúcie prostredníctvom internetu s hospodárskou súťažou, najmä v oblasti luxusných kozmetických výrobkov. Podrobnejšie sa budeme zaoberať touto tématikou na príkladoch (i) Coca–Cola/EUIPO – Mitico (preukazovanie prípadného neoprávneného užívania dobrého mena, analýza stránky www.mastercola.com), (ii) bet365/EUIPO – Robert Hansen (www.bet365.com) a (iii) Coty Germany.

web stránka ako dôkaz; doménové meno a skutočné používanie ochrannej známky; distribúcia luxusných výrobkov na internete

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA