Case law EUIPO (ochranné známky a technológie)

Termín prednášky bol 05.06.2018 od 11:20 - 11:50
V rámci podujatia IT právo 2018: Výzvy duševného vlastníctva pre technológie a elektronické komunikácie

Dynamický vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií predstavuje výzvu nielen pre nositeľov práv k predmetom duševného vlastníctva, ale aj orgány, ktorým právo zveruje rozhodovanie sporov. V ICT sektore, kde sa viac ako v iných oblastiach prejavujú inovácie, tvorivosť, vysoká pridaná hodnota a abstraktný charakter služieb, si firmy nemôžu dovoliť ponechať svoje nehmotné aktíva nechránené. Náročnosť ochrany práv majiteľov ochranných známok stúpa nepriamo úmerne s ľahkosťou, s akou sa v digitálnom priestore ochranné známky používajú a zneužívajú. Nezvratná zmena modelov spotrebiteľského správania a nástrahy umelej inteligencie tieto výzvy ešte znásobujú. Radikálne sa tým menia potreby majiteľov, nielen pokiaľ ide o formy a geografický rozsah známkovej ochrany, ale aj nástroje na udržanie a presadzovanie práv. S rastúcim objemom cezhraničného obchodu a potrebou podnikov chrániť svoj goodwill v celej EÚ sa veľká časť sporov odohráva na pôde Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)a jeho odvolacích senátov. Prezentácia mapuje hlavné momenty súvisiace s nedávnymi legislatívnymi zmenami a rozhodovacou praxou, ktoré by nemali uniknúť pozornosti majiteľov ochranných známok a ich právnych zástupcov.

Ochranné známky a technológie

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA