Zodpovednosť za internetový obsah (ochrana osobnosti, práv duševného vlastníctva a iných práv)

Termín prednášky bol 16.06.2015 od 14:00 – 14:20
V rámci podujatia IT právo 2015: Nový Autorský zákon a zmluvné vzťahy. Cloud a právo. Zodpovednosť za internetový obsah.

Príspevok sa venuje osobitostiam zodpovednosti vybraných subjektov za obsah  uverejnený na Internete,  s akcentom na posúdenie zodpovednosti za neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti ako aj dobrej povesti a mena právnickej osoby a iných práv duševného vlastníctva. Autor sa ďalej v príspevku venuje krátkej analýze súčasnej relevantnej právnej úpravy v Slovenskej republike, respektíve v Európskej únii, pričom poukazuje aj na aktuálnu judikatúru súdov vrátane rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA