Právny rámec zamestnanca pri využívaní nových technológií

Termín prednášky bol 16.06.2015 od 14:20 – 14:40
V rámci podujatia IT právo 2015: Nový Autorský zákon a zmluvné vzťahy. Cloud a právo. Zodpovednosť za internetový obsah.

Vzrastajúci trend používania mobilných zariadení, ako aj narastajúci trend práce na flexibilný pracovný čas a práca z domu spôsobil, že zamestnanci neraz preferujú používať ich vlastné smartfóny, tablety a notebooky na plnenie svojich pracovných povinností (z angl. „Bring Your Own Device“ alebo skrátene BYOD). Práca z domu, ako aj BYOD so sebou prinášajú určité právne aspekty, ktoré by mali spoločnosti zvážiť a implementovať, aby maximalizovali ich výhody a minimalizovali riziká s tým spojené. Zodpovednosť zamestnávateľa za ochranu dát svojich zákazníkov v praxi zvyšuje počet situácií, kedy dochádza k monitorovaniu zamestnancov, aby sa predišlo k strate, zničeniu alebo zneužitiu dát. Aj tu platia určité pravidlá, ktoré by spoločnosti mali zvážiť a zaviesť do praxe.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA